KLÍČOVÉ AKTIVITY

Tréninková místa

Tréninková místa umožní osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením obnovit či získat potřebné pracovní i teoretické dovednosti a návyky, aby se následně uměly uplatnit na trhu práce. Budou tedy postupně vykonávat pracovní činnosti v předem odsouhlaseném flexi režimu, mít konkrétní úkoly i odpovědnosti. Vše však bude začínat postupně s asistencí našeho vedoucího tréninkového místa, ten také povede záznam o průběhu tréninkového místa a hodnocení.