Motivačně-orientační program

Tematické okruhy programu:

  1. Komunikace: verbální, neverbální, hlas, signály osobnosti, naslouchání, zpětná vazba
  2. Sebeprezentace: sebedůvěra, sebevědomí, sebeprezentace
  3. Orientace na trhu práce: prostředí trhu práce, způsoby hledání práce, pracovní portály a práce s nimi, analýza inzerátů, odpověď na inzerát
  4. Kariérové minimum: psaní motivačního pohovoru, tvorba a životopisu
  5. Orientace v kariéře: vzdělanostní a pracovní historie účastníků, psaní životopisu a motivačního dopisu, příprava na osobní pohovor
  6. Dovednosti při hledání zaměstnání: příprava na pracovní pohovor, vlastní osobní pohovor s personalistou a vyhodnocení pracovního pohovoru personalistou
  7. Pracovně-právní minimum: seznámení s platnou legislativou (vč. typů a náležitostí smluv, seznámení s možnými formami výkonu práce - např. typy úvazků, uzavírání/ukončení vztahů apod.), BOZP, právní odpovědnost
  8. Zdravotní gramotnost: jak pečovat o závislou osobu, základy první pomoci
  9. Finanční gramotnost v kostce: peníze, hospodaření domácnosti, finanční trhy, práva spotřebitelů