O PROJEKTU

Projekt CÍL - cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině

Realizace: 1.9.2017 - 31.8.2020 CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006413

Předkladatel: Český svaz žen z.s.

Partneři: Třebíčské centrum z. s. (www.trebicskecentrum.cz)

               Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. (https://www.poradenstvi-vysocina.cz)


Projekt se zaměřuje na zlepšení uplatnitelnosti osob z vybraných cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti i na trhu práce v Kraji Vysočina, a to prostřednictvím komplexního souboru služeb a podpůrných aktivit. Cílem projektu je prostřednictvím individualizované práce s cílovou skupinou odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které cílové skupině brání ve zlepšení její situace a plnohodnotnému zapojení do společnosti.