Poradenské aktivity

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

  • Sociální poradenství  (informace o sociálních dávkách, pomoc při sepisování žádostí v oblasti dávek, doprovod na úřady)
  • Dluhové poradenství (splátkové kalendáře, pomoc při vyjednávání s věřiteli, informace o osobním bankrotu)
  • Poradenství v oblasti exekuce
  • Rodinné poradenství (vyživovací povinnost mezi manžely, rozvod)
  • Bytová problematika (nájemní smlouvy, sociální byty, práva a povinnosti nájemce)
  • Pracovně-právní poradenství (pracovní smlouvy, výpověď, nárok na odstupné, vymáhání dlužné mzdy)
  • Poradenství v případech domácího násilí


PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Poskytováno účastníkům v krizových situacích (rozpad partnerství, rodiny, násilí v rodině, dlouhodobá nezaměstnanost, vážné onemocnění v rodině apod.)

      EXTERNÍ PORADNY

Sociálně-právní a psychologické poradenství možno poskytovat také v terénu, v rámci Family Pointů v Jihlavě, ve Žďáru nad Sázavou a v Třebíči