Projekt se zaměřuje na zlepšení uplatnitelnosti osob z vybraných cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti i na trhu práce v Kraji Vysočina, a to prostřednictvím komplexního souboru služeb a podpůrných aktivit. Cílem projektu je prostřednictvím individualizované práce s cílovými skupinami odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které cílovým skupinám brání ve zlepšení jejich situace a plnohodnotnému zapojení do společnosti.

CÍLOVÉ SKUPINY


  • Neformální pečovatelé
  • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
  • Osoby pečující o malé děti
  • Rodiče samoživitelé

NAŠE NABÍDKA

  • Sociálně právní pomoc
  • Psychologická pomoc
  • Motivačně-orientační podpora
  • Sebepoznávací a sebevzdělávací aktivity
  • Tréninková pracovní místa

Výhody pro Vás

VŠECHNY AKTIVITY ZDARMA

ZAJIŠTĚNO HLÍDÁNÍ DĚTÍ

PŘÍSPĚVEK NA CESTOVNÉ

ZAMĚSTNÁNÍ

Možnost získat tréninkové pracovní místo.

ODBORNÍ LEKTOŘI

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ